Отговорно за Наредба 18 и защо тя не решава проблеми, а създава допълнителни такива

За управляващите е изгодно да представят, че причината за днешните протести на хотелиери и ресторантьори е наредба 18. Така те косвено внушават на обществото, че  едни некоректни бизнесмени се борят да остане статуквото с цел укриване на доходи.

 

Какви, според мен, са проблемите:

  • Първият и най-голям проблем е високата ставка на ДДС. Това оскъпява цените на услугите до такава степен, че те стават непоносими за клиентите съобразно българския стандарт.
  • Самата наредба не вниква в същността и технологията на бизнеса. Ресторантьорството не е обикновена търговия, а специфично производство. Самата преработка на храната е сравнително по-сложен процес, в който има фири и загуби, които варират в определени граници.
  • Въвеждането на самата система допълнително не само затруднява дейността на обекта, но го обременява. „Според НАП разходите на малък търговец за година според новите изисквания ще са между 120 и 240 лв. Но всъщност разходите могат да достигнат грубо до 1600 лв. инвестиция. И дава пример с оферта от фирма за софтуер за управление на продажбите в търговския обект (СУПТО): 288 лв. за лиценз, 240 за тъй наречения "безплатен SQL сървър", 240 за архивиране, 84 за попълване на данните, около 300 за инсталация, около 500 за поддръжка – това прави около 1600, плюс 1200 за всяка следваща година, като тук не се включват непредвидени разходи, подмяна на техниката, обучение на персонала и хонорар за IT специалист, ако има проблем.“

Държавата не може да оцени въздействието от тази наредба, освен очакването, че ще изсветлеят около 300 млн. лв. годишно. По груби сметки на бизнеса инвестициите в подмяна на фискални устройства и компютърни програми ще надхвърлят половин милиард лева и загуба на допълнителен трудов ресурс. Това е още едно обезкървяване на малкия бизнес. Когато е изгодно някои казват, че държавата  е лош стопанин, а те в случая изсмукват тези средства от бизнеса в полза на ЛОШИЯ СТОПАНИН.

  • Множеството наредби, изисквания и регулации, които са повече от 40 за едно малко ресторантче, не само го обременяват финансово, но и възпрепятстват служителите да се занимават по същество с основната си дейност, като са принудени да водят дневници, справки, графици протоколи и др. Второ, това означава, че по тези позиции ресторантите подлежат на проверка. Колкото повече са позициите, толкова по-голяма вероятност има за грешка и от там глоби. Тежката армада от проверяващи в най-пиковите моменти отнема вниманието, което трябва да се отдели на гостите.
  • Начинът, по който се правят проверките, не цели да консултират и коригират служителите за допуснатите неточности, а целево се стреми да се съставят актове и начисляват глоби, с цел да има „ БЮДЖЕТЕН ИЗЛИШЪК” – който не се разпределя през закона за бюджета, а по целесъобразност.
  • Носенето на отговорност за неиздаване на касов бон, вместо да се санкционира и самият извършител (примерно сервитьор или барман), отговорност се носи само от управителя на фирмата и се стига до затваряне на заведението. Често служителите преднамерено не маркират без знанието на собственика с цел лично присвояване на немаркираната сума.
  • Ресторантьорството не е банкова услуга, за да се засича касата до стотинка. Много често доволни клиенти оставят т. н. БАКШИШ, който обикновено варира в рамките на 10% или при натоварена работа стават и неволни грешки. Данъчните съставят актове за стотици лева за разлика в касата само от няколко лева.
  • Безразборното раздаване на строителни разрешения за заведения обезкървява бизнеса. От една страна имаме недостиг на персонал и не достатъчно потребителско търсене, а от друга заведенията никнат като гъби. От 1991 г. повтарям, че този процес трябва да се регулира, като има методика, по която това да стане. Така е в повечето развити в туризма страни като Швейцария, Люксембург, Германия и др.
  • Говорим, че има огромен недостиг на кадри, а тези, които постъпват на работа, не са квалифицирани. Предлагам определен процент от внасяния на местно ниво туристически данък да се заделя целево за подготовка на кадри и се разработи стратегия по този проблем.
  • За опростяване работата на бизнеса да се помисли за въвеждането на ПАТЕНТЕН ДАНЪК. Това ще намали значително стреса, държавната администрация и корупция и ще постави търговските обекти на равнопоставени начала.

Могат да се изброят още много проблеми, но с тази публикация бих искал да поставя началото на една разумна дискусия по проблемите, за да можем, вместо да мръзнем по площадите, да обслужваме с усмивка ВАС – нашите гости. Бизнесът иска не само той да има условия и да излезе на светло, но и държавата трябва да даде пример със себе си.

На линия

В момента има 8  гости и няма потребители в сайта

Естествен антибиотик, силно антивирусно действие